DANH MỤC

Nhà Dân Anh Tấn Khu 2, Phương Thị Cầu TP Bắc Ninh

Công trình: Nhà Dân Anh Tấn Khu 2, Phương Thị Cầu TP Bắc Ninh
Hạng mục: Toàn bộ cửa đi cửa sổ
Sử dụng loai cửa nhôm cao cấp PMA hệ 55 nhập khẩu bản to cửa đi 9.0cm , cửa sổ 7,5 cm độ dầy tiêu chuẩn 1.2-1.6ly và phụ kiện kimlong đồng bộ chính hãng đi cùng, kính an toàn 6.38mm mầu xanh đen và trắng sữa.
Cửa Thủy Lực sử dụng kính Hải Long 12mm Tôi phụ kiện Adler đồng bộ.

Nhà Dân Anh Tấn Khu 2, Phương Thị Cầu TP Bắc Ninh Nhà Dân Anh Tấn Khu 2, Phương Thị Cầu TP Bắc Ninh Nhà Dân Anh Tấn Khu 2, Phương Thị Cầu TP Bắc Ninh Nhà Dân Anh Tấn Khu 2, Phương Thị Cầu TP Bắc Ninh Nhà Dân Anh Tấn Khu 2, Phương Thị Cầu TP Bắc Ninh Nhà Dân Anh Tấn Khu 2, Phương Thị Cầu TP Bắc Ninh Nhà Dân Anh Tấn Khu 2, Phương Thị Cầu TP Bắc Ninh Nhà Dân Anh Tấn Khu 2, Phương Thị Cầu TP Bắc Ninh Nhà Dân Anh Tấn Khu 2, Phương Thị Cầu TP Bắc Ninh Nhà Dân Anh Tấn Khu 2, Phương Thị Cầu TP Bắc Ninh Nhà Dân Anh Tấn Khu 2, Phương Thị Cầu TP Bắc Ninh Nhà Dân Anh Tấn Khu 2, Phương Thị Cầu TP Bắc Ninh Nhà Dân Anh Tấn Khu 2, Phương Thị Cầu TP Bắc Ninh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chat Facebook
Gọi tư vấn